AT Complex Oy on Menestyjä 2015

Menestyjä_Merkki_2015_originaali_150x150mmAT Complex Oy on sijoittunut  Suomen parhaimpien yritysten joukkoon Kauppalehden tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin tunnuslukuvertailujen perusteella. Taloudellisen suorituskykynsä perusteella AT Complexille myönnettiin Menestyjä-sertifikaatti.

Menestyjä-yritys on suomalaisen kilpailukyvyn ja kehityksen tukipilari. Menestys rakentuu useita eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä.

Menestyjäyritys kuuluu arvostettuun joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Yhteistä kaikille Menestyjille on näkemys, rohkeus ja tahto tehdä liiketoimintaa paremmin kuin muut.
Kauppalehti myöntää Menestyjä-sertifikaatin tutkimus- ja analyysiyksikkö Balance Consultingin tekemien arvioiden perusteella. www.kauppalehti.fi