AA-Luottoluokitus

AA-logo-2015-FISoliditet on myöntänyt AT Complex Oy:lle korkean AA-luottoluokituksen. Korkeaan AA-ratingluokkaan kuuluu ainoastaan n. 10 % kaikista Suomalaisista yrityksistä.

Rating perustuu Bisnode Finlandin kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Järjestelmässä yrityksen luottokelpoisuutta arvioidaan analysoimalla
yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa. Talouden analyysissä keskitytään kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen.

Vaatimuksena korkeaan AA-luottoluokkaan pääsemiselle on mm. erinomaiset talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.
AA-luokituksen saaneilla yrityksillä luottoriski on hyvin pieni.
Lisätietoa luottoluokituksen myöntämisperusteista:
www.soliditet.fi